ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018)

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018) หัวข้อ “Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio-Refinery and Diversification: Impacts on Bio-based Economy” ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

การนำเสนอผลงานวิจัย ส่งบทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) ไปที่อีเมล Dr. G.P. Rao, Editor (is2017paper@gmail.com) และ sugartech@rediffmail.com ความยาวไม่เกิน 2,500 คำ ในรูปแบบ SugarTech Journal (Springer) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.springer.com/journal/12355

http://www.iapsit2018.org

https://www.facebook.com/iapsit2018/

ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560