ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากคณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลในสาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม จาก Be LINK Magazine

Be LINK Magazine เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์แนวธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบรางวัล Be LINK Awards 2017 รางวัลคุณภาพสำหรับบุคคลที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ซึ่งมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากคณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลในสาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ