Word Factory App : เกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

Word Factory App  สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในการเรียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น คนที่รู้ศัพท์มากย่อมได้เปรียบ ความรู้เรื่องโครงสร้างคำในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องฐานศัพท์ หน่วยคำเติมหน้า (prefix) และหน่วยคำเติมหลัง (suffix)  เป็นพื้นฐานในการเดาความหมายศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่เคยพบมาก่อน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคำศัพท์ได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้สามารถเดาความหมายศัพท์ใหม่ได้จากฐานศัพท์

การจะเพิ่มพูนความรู้ด้านคลังศัพท์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการเรียนรู้เรื่องหน่วยคำแปลง (Derivational morpheme) ทั้งหน่วยคำเติมหน้า(prefix) และหน่วยคำเติมหลัง (suffix) ซึ่งเทคนิคหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้คือการสร้างกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นเกมแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของตน และยังสามารถฝึกทักษะการเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

Word Factory App เป็น application เกมที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการใช้หน่วยคำแปลงที่เป็นหน่วยคำเติมหน้า (prefixes) และหน่วยคำเติมท้าย (suffixes) ที่สำคัญและพบบ่อย โดยเฉพาะการแยกแยะหน่วยคำแปลงที่มีหน้าตาคล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน ประกอบด้วย เกม 3 เกม ได้แก่ word punch word plug และ word fix ผู้เรียนสามารถเลือกโหมดการเรียนรู้ได้ทั้งโหมด Explore หรือ Play

โปรแกรมนี้พัฒนาโดย รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 

Word Factory App ประกอบด้วย เนื้อหาหน่วยคำแปลง 6 ประเภท คือหน่วยคำเติมหน้าที่ให้ความหมายปฏิเสธ (Negative Prefixes) หน่วยคำเติมท้ายที่แปลงเป็นคำนาม  (Noun-making Suffixes) หน่วยคำเติมท้ายที่ระบุผู้กระทำ (Actor Suffixes)  หน่วยคำเติมหน้าและเติมท้ายที่แปลงเป็นคำกริยา(Verb-making Prefixes และ Suffixes) หน่วยคำเติมท้ายที่แปลงเป็นคำคุณศัพท์(Adjective-making Prefixes และ Suffixes) และหน่วยคำเติมท้ายที่แปลงเป็นคำวิเศษณ์ (Adverb-making Suffixes)  แต่ละเกมจะแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น (Beginner) ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Expert)   โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาด้วยตนเองโดยตามอัธยาศัยในโหมด Explore หรือทดสอบตนเองในโหมด PLAY

Word Factory App สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์  และ ระบบไอโอเอส 

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ที่ https://pirun.ku.ac.th/~fhumkmi/wordfactory/  ผ่าน browser IE และ Firefox (ระบบปฏิบัติการไม่สูงกว่า Windows 7)

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ประเภทบุคลากรซีเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา   

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล       :     – โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

                                – นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

                        ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน          : รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

                                     ภาควิชาภาษาศาสตร์

                                     คณะมนุษย์ศาสตร์

                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :      ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                                     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                                    โทร. 02 561 1474

                                   e-mail : rdiwan@ku.ac.th

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์

 

 

 

Leave a Reply