สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2591 7007 ต่อ 3515