มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการและงานประชุมในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017) ภายใต้ Theme: RUN : move together for Thailand’s Innovation ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 และได้จัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ woorld ballroom ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th  สอบถามเพิ่มเติม 043-203177 หรือ 088-0237823