ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์ประจำภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ด้านวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัย ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  สำหรับปี พ.ศ. 2559