สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศทุนโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases ในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases ปิดรับ Expression of Interests ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 19 กันยายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trf.or.th/NewtonFund สอบถามโทร. 0-2278-8254