สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Start up with Molecular Gastronomy and Cuisine for Creation of the Culinary Arts and Innovative Foods”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Start up with Molecular Gastronomy and Cuisine for Creation of the Culinary Arts and Innovative Foods” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนทั้ง 3 วัน จำนวน 9,000 บาท ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=753 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-9428629-35 ต่อ 1805, 1223 หรือ 099 419 7865 , 0629617655  E-mail: MGfood@hotmail.com