กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “Current Trends in International Affairs Work in Higher Education Contexts”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “Current Trends in International Affairs Work in Higher Education Contexts” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://iad.intaff.ku.ac.th ภายในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2942 8858 หมายเลขภายใน 4158