สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรชัยฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 61 ปี ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน