สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ “Research Gateway” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 710