มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th สอบถามโทร. 0-3874-5799, 0-3810-222 ต่อ 2561-2562