มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษาะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยส่งได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 e-mail: j.nu.phayao@gmail.com ถึง 28 เมษายน 2560