สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี โดยทาง สวทช.ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ (CC) สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017  สอบถามโทร.02 529 7100 ต่อ 77217