มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Active Learning: classrooms of the Future” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://alc.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม 0-7467-3770