สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Smart Agriculture and Food management for Sustainability” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โดยสามารถส่งบทความได้ที่ http://conference.pim.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560  และสามารถส่งแบบตอบรับได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักวิจัยและพัฒนา

โทร.0 2832 1107