มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0″ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในครั้งนี้ หมดเขตรับบทความภายใน 28 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.huso.buu.ac.th/conference/HUSO60/default.asp

สอบถามเพิ่มเติม ; นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล

โทร.0-3810-2337, 0-3810-2344

E-mail; husoconference@buu.ac.th