สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์