สวพ.มก.แสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. และอาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

Leave a Reply