สวพ.มก. จัดประชุมการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังฯ

ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จัดประชุมเพื่อปรับโครงการ “การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง”ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

 

Leave a Reply