มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวไทย คุณค่าก้าวไกลจากวิถีไทยสู่วิถีโลก (3) ข้าวสินเหล็ก : ข้าวธาตุเหล็กสูง ดัชนีน้ำตาลต่ำ

3.2

ข้าวสินเหล็ก เป็นข้าวเจ้าสีขาว มีกลิ่นหอม  มีคุณสมบัติเด่นที่มีธาตุเหล็กสูง และเป็นข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ

ข้าวสินเหล็กเป็นข้าวไทยที่ถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้า นำทีมโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม 

ข้าวสินเหล็ก ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล(พันธุ์พ่อ) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105(พันธุ์แม่) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ได้ข้าวลูกผสมลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีขาวที่มีกลิ่นหอม  รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้เป็นข้าวหอมนุ่มที่มีมีธาตุเหล็กสูง ดัชนีน้ำตาล ต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยลดปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่อ อินซูลินลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์ลดลง  มีใยอาหารมากกว่าข้าวขัดสีแล้ว มีวิตามินบี1 และเป็นข้าวที่มีปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดสูง ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับฮีโมลโกลบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

3.3

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ความสูง                              148 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว                        120 วัน

ผลผลิต                              600-800 กก./ไร่

% ข้าวกล้อง (brown rice)        76%

% ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice)   50%

ความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก 11 ม.ม. ข้าวกล้อง 7.6 ม.ม. ข้าวขัด 7.0 ม.ม.

คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้อง

ปริมาณ Amylose                  16.5 %

อุณหภูมิแป้งสุก                      70-74 °C

ธาตุเหล็ก                            15-21 mg/kg 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก

ข้าวกล้อง                            7.19 ng Ferritin/mg-cell protein

ข้าวขัด                               8.30 ng Ferritin/mg-cell protein

ธาตุสังกะสี                          26.9 mg/kg

Omega-3                           22.4 mg/100g

Gamma oryzanol                372 ug/g

วิตามิน อี                            680 ug/100g

โฟเลต                                20.35 ug/100g

ดัชนีน้ำตาล                          58

3.1.สินเหล็ก

ผู้พัฒนาพันธุ์  : รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, นายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, นายจรูญศักดิ์ สุขีวงศ์

หน่วยงาน  : ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ที่มาข้อมูล : เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการค้นตว้าวิจัยในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                      ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply