ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์แห่งเอเชีย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานนาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Transformation in Agricultural and Food Economy in Asia ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานดังกล่าว ดังรายละเอียดโครงการ (คลิก) 

สอบถามเพิ่มเติม ; คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2579-1544 ต่อ 5206