สวพ.มก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply