ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2″ ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม และ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานวันที่ 25 สิงหาคม 2559

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 45,000 บาท โดยส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย 0 2579 7435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์)

-หลักสูตร

-ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.