ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Biological Science Research Funded by the NSF”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Biological Science Research Funded by the NSF” โดย Dr. Matthew D. Kane ตำแหน่ง  Cluster Leader and Program Director, Ecosystem Science Cluster at the Division of Environmental Biology  จาก the National Science Foundation   ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสำรองที่นั่ง ที่นี่ ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-942-8683 โทรศัพท์ภายใน 4177, 4178

Leave a Reply

Your email address will not be published.