ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://oscm-forum.org/oscm-2016/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.