ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 6” โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ โดยส่งไปที่ :

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยต้องแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/PDF ไปที่ research.docp@gmail.com โดยเริ่มเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 0 2247 0013 ต่อ 1310

Leave a Reply