ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3-5

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3-5 ให้แก่นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 100 คน  ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีกำหนดหลักสูตรดังนี้

– รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2559 
– รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
– รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมส่งแบบฟอร์มการฝึกอบรมไปยัง สวก. โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ e-mail; training.arda@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม 0-2579-7435 ต่อ 3616 (เกษรา)

– รายละเอียดโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.