“สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

 

Leave a Reply