สวพ.มก.แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 รศ.ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

Leave a Reply