การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก โดยคุณประมวล ทรายทอง

[youtube]https://youtu.be/mVEA8f8AFZE[/youtube]

การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก Rapid-Tray-Culture Method  เป็นวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก  ที่สามารถผลิตกรดน้ำส้มได้ 6.0 – 7.0% สามารถผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบจากไวน์ผลไม้ และไวน์อื่นๆ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ คุณประมวล ทรายทอง ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply