เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงาน ในงาน ประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2015 and Future” ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.eLearningAP.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2878-5054-55 

– Download เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply