ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย ซึ่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2 ) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/ และติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4400-9009 ต่อ 9462 มือถือ 084-9845614 คุณรุจิรา ริคารมย์

1. แบบเสนอขอส่งบทความตีพิมพ์
2. ระเบียบการตีพิมพ์
3. ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

Leave a Reply