จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558: Responsible for Lives

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “The 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2015: Responsible for Lives” ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง website (ผู้สนใจสามารถสมัครชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-218-9675-6, 02-218-9555 หรือ email: CUVC2015@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: CUVC 2015 Scientific Program , บันทึก_โครงการประชุมวิชาการ

Leave a Reply