ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร หมดเขตขอรับทุนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

 

 

Leave a Reply