ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี 2558

AwardPost_นักประดิษฐ์รุ่นใหม่58

 

Download ประกาศ

Link : รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th และ www.rrm-nrct.com

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.