สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556

          วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนานำเสนอรายงานวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556

28-10-2557-1500-07

DSC_0254 28-10-2557-1500-05
28-10-2557-1500-13 28-10-2557-1500-09
DSC_0092 DSC_0088

 

Leave a Reply