สวพ.มก. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

17-10-2557-2500-20 17-10-2557-2500-13
17-10-2557-2500-03 17-10-2557-2500-08

          วันที่ 17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เดินทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

17-10-2557-2500-11

Leave a Reply