สวพ.มก. ชี้แจงข้อปฏิบัติในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

19-08-2557-600-02

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ให้กับนักวิจัยได้รับพิจารณาจัดสรรทุนไปแล้ว ซึ่งจะได้ตอบรับทุนโดยการจัดทำสัญญารับทุนพร้อมกันในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นั้น ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ชี้แจงข้อปฏิบัติการเพื่อถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เมื่อวัน 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

19-08-2557-600-03

19-08-2557-600-01

Leave a Reply