สวพ.มก. ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 79 ปี

1 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก.พร้อมบุคลากร ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี  โดยจัดให้มีกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจ ถวายพ่อ ร.9” มอบแจกันดอกไม้และเงินสดแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครฯ

Read more

สวพ.มก.ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มก.ฉกส.สกลนคร ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ณ ห้องประชุมสุธรรม

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 3/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จัดสัมมนาเครือข่าย RUN Digital Cluster ปัญหาการสร้างผลกระทบให้ประเทศจากแนวคิดเชิง Digital

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (ปากเกร็ด)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปากเกร็ด)

Read more

มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัย “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยจำนวน 12 ผลงาน

Read more

การประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ครบ 10 ปี และ เพื่อสนองนโยบายในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more