กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong” หัวข้อ ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ 

Read more

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค

Read more

วช. ขอเชิญร่วมการเสวนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน Thailand Research Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยให้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand

Read more

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5523500-9 ต่อ 402

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://iesdg.edu.nu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 : University in Disruptive Era

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 : University in Disruptive Era ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc14/ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0

Read more

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care

Read more