สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-278-8251-4

Read more

Brands Suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/ สอบถามโทร.0-2079-7999

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 373

Read more

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 379

Read more

ประกาศ สกว. เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2278-8251-4 โทรสาร 0-2278-8248 E-mail: poom@trf.or.th

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.raot.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1576 ต่อ 309

Read more

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742-announce-re-ee-61 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364  จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555,

Read more

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ เรื่อง ข้าว และ สมุนไพร

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ (conceptual proposal) สำหรับกลุ่มวิจัยเรื่อง ข้าว และ สมุนไพร เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. โดยเป็นโครงการที่ได้ผลงานในปีแรก  และ มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ (1-2 แผ่น) เรื่องสมุนไพรส่งไปยัง umarin@arda.or.th, umarin_chom@hotmail.com และ เรื่องข้าว

Read more

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742 

Read more

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเเติมและ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ทาง https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4533 โดยสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 มีนาคม

Read more