สวพ.มก. ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 79 ปี

1 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก.พร้อมบุคลากร ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี  โดยจัดให้มีกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจ ถวายพ่อ ร.9” มอบแจกันดอกไม้และเงินสดแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครฯ

Read more

สวพ.มก.ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มก.ฉกส.สกลนคร ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ณ ห้องประชุมสุธรรม

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (ปากเกร็ด)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปากเกร็ด)

Read more

สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรชัยฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒฯแห่ง มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ครั้งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นโยบายการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี ณ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากร คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากรโดย คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำนึกฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

Read more