สวพ.มก. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ครบรอบปีที่25

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครบรอบปีที่25” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก

Read more

มก.จัดงานมุฑิตาจิต “นนทรีสีทอง 60”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมุฑิตาจิต “นนทรีสีทอง 60” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้

Read more

สวพ.มก. ร่วมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ จึงจัด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มีความสะอาดเกิดความร่มรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

Read more

” สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ” ประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมโครงการ  สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร  ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รำลึก 27 ปี 

Read more

สวพ.มก. ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 79 ปี

1 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก.พร้อมบุคลากร ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี  โดยจัดให้มีกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจ ถวายพ่อ ร.9” มอบแจกันดอกไม้และเงินสดแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครฯ

Read more

สวพ.มก.ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มก.ฉกส.สกลนคร ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ณ ห้องประชุมสุธรรม

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (ปากเกร็ด)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปากเกร็ด)

Read more