ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) ติดต่อสอบถามการใช้งาน ที่ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. โทร. สายใน 1459 , 1805   สายนอก 0-2561-4640 คู่มือการใช้งาน การ Login และ

Read more

ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.

 ประกาศ/ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. พ.ศ.2555 [Download] ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download] แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download] Bill Payment [Download] รายชื่อแหล่งทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก  Download : รายละเอียด          

Read more