ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

🏆💯อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ Kasetsart University ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย📈 ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ🌎🌐 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร

Read more

ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

📚📜บทความโดน Reject ทำยังไงดี⁉ ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 จะมาเผยเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ💯🌎 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

นวัตกรรมใหม่!! พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ🎀🏆🏆🏆🎀ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF 🎏🎌🎏🎌🎏 มูลนิธิโทเร 🎎Thailand Toray Science Foundation🎎 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ:

Read more

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรืองได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

วันนี้เราสามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ป้องกันรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้แล้ว โดยใช้ยางพาราของประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของประเทศและเพิ่มความปลอดภายให้กับบุคลากรทางการแพทย์   พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

ตัวเร่งปฎิกิริยาการผลิตพลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อน ใช้วัตถุดิบจาก อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ทดแทนวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 🎀🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎀 ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF 🎏🎌🎏🎌🎏 มูลนิธิโทเร 🎎Thailand Toray Science

Read more

ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

🏆💯อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย📈 ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ🌎🌐 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ได้รับรางวัล KU Research Star

📈💯High impact research to high impact factor journal🆕💡 ✅“เทคนิคง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องเจ๋งจริง” 🆒 อยากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ!! จะต้องทำอย่างไร????? อ.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ผู้คว้ารางวัล KU Research Star

Read more

ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เคล็ดไม่ลับ. . .✅✴✔ ความสำเร็จของ ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ 🏆 🏆คว้ารางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก #สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามไปดูกันใน #รายการKURDINews #KURDINews ✨⭐

Read more