นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภัยแก๊สพิษ

อันตรายจากแก๊สพิษ!!!! ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ป้องกันยังไงดี ต้องไปดูกันใน >>>>> #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

บรรยาย “การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม” เสนอของบฯ ประจำปี 2562

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. กล่าวเปิด การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2562 วิทยากรโดย คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก ในปลาฉลามกบ ที่จังหวัดชลบุรี พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

KURDI NEWS – งานเลี้ยง “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม

Read more

นักวิจัย มก. ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก โดยได้ตั้งชื่อสกุลว่า Sangpradubina พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more