ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

🏆💯อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย📈 ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ🌎🌐 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ได้รับรางวัล KU Research Star

📈💯High impact research to high impact factor journal🆕💡 ✅“เทคนิคง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องเจ๋งจริง” 🆒 อยากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ!! จะต้องทำอย่างไร????? อ.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ผู้คว้ารางวัล KU Research Star

Read more

ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เคล็ดไม่ลับ. . .✅✴✔ ความสำเร็จของ ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ 🏆 🏆คว้ารางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก #สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามไปดูกันใน #รายการKURDINews #KURDINews ✨⭐

Read more

นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภัยแก๊สพิษ

อันตรายจากแก๊สพิษ!!!! ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ป้องกันยังไงดี ต้องไปดูกันใน >>>>> #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

บรรยาย “การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม” เสนอของบฯ ประจำปี 2562

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. กล่าวเปิด การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2562 วิทยากรโดย คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more

นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก ในปลาฉลามกบ ที่จังหวัดชลบุรี พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

Read more